GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti La Bottega Platnéřská s.r.o. IČO: 24167843, se sídlem: Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184954 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Email
  • Telefonní číslo

Jméno, příjmení, , telefonní číslo a e-mail je nutné pracovat za účelem marketingové propagace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti La Bottega Platnéřská.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2018

La Bottega Platnéřská s.r.o.